Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SLAVÍČ

SLAVÍČ (Přerov) - železniční most

Za známým mnohaobloukovým Jezernickým viaduktem je pod tratí z Přerova do Ostravy ve směru od Jezernice ke Slavíči tříobloukový kamenný viadukt, jehož oba krajní oblouky jsou nižšího vzepětí než oblouk střední. Most byl v nedávné době zcela obnoven - podobně jako řada dalších objektů na uvedené trati.