Slatinany.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SLATIŇANY

SLATIŇANY (Chrudim) - silniční most

V obci najdeme rovněž krásně obnovený kamenný most o třech segmentových obloucích desítimetrového rozpětí. Překonává zde říčku Chrudimku. Most pochází ze 40. let 19. století, jeho pilíře mají ohlaví ve tvaru čtvrtkoule. Objekt byl opraven v roce 2000 a jeho kovový parapet je umělecky proveden. Na opravě se podílela firma Dosing Dopravoprojekt Brno. Souběžně s opraveným mostem vede lávka pro pěší. Její mostovka je nesena dvěma pilíři vždy o dvou stojkách. Válcové stojky mají hlavy vždy obráceného tvaru stylizovaného kalichu - jednou obráceného dnem dolů, po druhé opět dnem nahoru.