347u-Slatinany.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SLATIŇANY

SLATIŇANY (Chrudim) - krytá zámecká chodba

Obec Slatiňany, doložena s tvrzí a farním kostelem roku 1349, leží jihovýchodně od Chrudimi a může se pochlubit dochovaným krytým zámeckým přechodem. Zámek vznikl přestavbou tvrze 1580-1590 a poté byl znovu několikrát upravován, naposledy novogoticky na konci 19.století. S dřevěnými krytýmy přechody jsme se již setkali na středověkých hradech - zde připadalo v úvahu i jejich rychlé zničení v případě, že by se posádka hradu uchýlila do posledního nedobytného místa na hradě - do útočiště věže. Na novověkých zámcích a objektech se opět setkáváme s mimoúrovňovým křížením spodní komunikace - například v Praze přes Nekázanku, v Thunovské ulici či na Pražském hradě, v Brně mezi objekty Vysokého učení technického na Veveří. Myšlenka zůstává stále živá, a tak se na brněnském Výstavišti v Pisárkách setkáváme hned se čtyřmi nadúrovňovými přechody mezi pavilony - zde běžně nazývanými "pasarely". Architekti a stavební inženýři dávají této myšlence i moderní ztvárnění v Brně mezi pavilony Masarykova onkologického ústavu i v areálu nového VUT v Brně v Technické ulici. A právě jedním z předchůdců těchto krytých přechodů je krytá chodba na slatiňanském zámečku, kde je dnes umístěno hipologické muzeum. Je 6 metrů dlouhá, až 2 metry široká a je nesena stlačeným, plochým kamenným obloukem sestávajícím z dvaceti dvou klenáků. Interiér chodby prosvětluje šest čtvercových oken s pěkným kamenným ostěním, sedlová střecha je kryta čtyřmi řadami prejzové krytiny. Z jedné strany je krytá chodba zdobena vysokými pseudogotickými vížkami zakončenými fiálami. Celek působí velmi malebně.