Brno21jihIkeapotrubnimost.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-jih

BRNO-jih (Brno) - potrubní most

V prostoru nákupního střediska Brno-jih (Ikea) je vedle moderní železobetonové lávky pro pěší také potrubní most přes Svratku s rourou zavěšenou na dvou pylonech obdélníkového tvaru. Pylony jsou 5 metrů vysoké, potrubní most je 20 metrů dlouhý.