346u-Skury.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SKURY

SKURY (Kladno) - silniční most

Ves Skury (Skůry) je doložena poprvé už v roce 1262. Pozůstatky gotického zdiva (okenní kružba, konzoly aj.) jsou dnes zasazeny do hřbitovní zdi. V obci je i zajímavý tříobloukový nebo spíše třísegmentový silniční most na pilířích oválného zhlaví. Příznivý dojem mostní stavbě ubírají jen moderní silniční svodidla použitá jako zábradlí.