Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SKRYJE

SKRYJE (Havlíčkův Brod) - starý silniční most

V obci Skryje nalezneme dvouobloukový most z neopracovaného lomového kamene s velmi šikmým křížením překonávané místní vodoteče.