Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SKOCHOVICE

SKOCHOVICE (Praha-západ) - železniční most

Železniční most u Skochovic překračuje Vltavu, vzdutou přehradní hrází ve Vraném nad Vltavou. Úsek trati z Prahy-Modřan do Dobříše byl spolu s mostem uveden do provozu roku 1897. Most příhradové konstrukce kříží řečiště Vltavy pod poměrně ostrým úhlem a navíc v mírném oblouku. Má celkem čtyři pole nestejného rozpětí, osazená na kamenných pilířích oválného půdorysu. Šikmé rozpětí východního pole, které přemosťovalo původní řečiště, je 81 metr. Ostatní pole, jež byla před vzdutím hladiny řeky přehradou jen inundační, mají kolísavé rozpětí kolem 35 metrů. V letech 1934-1936 byla ocelová konstrukce mostu zvednuta o 2,75 metru kvůli plánovanému zatopení vltavského údolí přehradní nádrží ve Vraném. V průběhu oprav a zdvihání mostu byla doprava převedena na provizorní most dřevěný, vedoucí paralelně s rekonstruovaným mostem ocelovým. Obdobným způsobem byl zdvižen i silniční most v blízké Davli. Most u Skochovic patří k velmi působivým ocelovým železničním mostům. Východní mostní pole jej řadí mezi železniční mosty s vůbec největším rozpětím v Čechách. Srovnatelné parametry má jedině most přes Sázavu u Ratají nad Sázavou.