345u-Sklene.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SKLENÉ-ROUSMĚROV

SKLENÉ-ROUSMĚROV (Žďár nad Sázavou) - železniční viadukt

Na železniční trati Českých drah Brno-Havlíčkův Brod se mezi obcemi Sklené a Rousměrov nachází železniční most. Jeho šest mohutných oblouků má - v závislosti na sklonu terénu - proměnlivou výšku. Pilíře jsou vyzděny z kamenných kvádrů, betonové oblouky mají půlkruhovou klenbu. Parapet mostu je opatřen jednoduchým kovovým zábradlím. Zdejší železniční most doplňuje viadukty v Mezihoří a Dolních Loučkách.