344u-Sezemice_a.jpg
344u-Sezemice_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SEZEMICE

SEZEMICE (Pardubice) - vodní most

Východočeská obec Sezemice, o níž první zmínky pocházejí z roku 1227, je asi 6 km severovýchodním směrem od Pardubic. Překročíme-li potok Loučnou za Sezemicemi a pokračujeme-li podél potoka Lodrantky, dojdeme k vodnímu mostu o dvou obloucích plochého tvaru o rozpětí tři metry. Most převádí náhon přes Lodrantku, hloubka vodoteče na mostě činí jeden metr a náhon má šířku šest metrů. Akvadukt sám je dlouhý 10 metrů a byl opraven v roce 1984. Vzepětí oblouků je necelý metr. Oblouky jsou betonové, nad nimi je 17 vrstev cihelného zdiva. U Přelouče je pak obec Semín, kde jsou rovněž vodní mosty.