Sazena.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SAZENÁ

SAZENÁ (Kladno) - barokní silniční most

Osada Sazená je poprvé doložena v roce 1295 a vedle barokního zámku, přestavěného po požáru v polovině 20. století, je její největší chloubou v jádru barokní most, jenž překlenuje Červený (též Bakovský) potok ve středu vesnice. Starší je severní část mostu se třemi oblouky, s vozovkou směrem ke středu mírně stoupající. Jeden pilíř je na obou stranách zpevněn břity, druhý je atypicky široký. Zde stojí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Ukřižování. Tato část mostu je patrně barokní, snad z 18. století. Na jižní straně je ke staršímu jádru mostu připojeno ještě jedno mladší obloukové pole. Dnes má most celkem čtyři oblouky půlkruhového profilu o proměnlivém rozpětí 5,9 a 7,16 metru. Jen jeden oblouk (druhý od jihu) překračuje vlastní potok, severní oblouk překračoval odpad ze mlýna. Zbývající dva otvory jsou suché, inundační. Vzhled památkově chráněného mostu je narušen plošným cementovým nástřikem.