341u-Sazava.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SÁZAVA

SÁZAVA (Kutná Hora) - starý silniční most

Město Sázava vzniklo kolem starobylého kláštera, jehož zakladatelem a prvním opatem byl sv. Prokop. Vedle dalších památek je tu i starý kamenný most z lomového kamene s novějším záhlavím, o dvou obloucích s porušeným parapetem. Most je 20 metrů dlouhý, 4 metry široký a čtyři metry vysoký; cesta přes most vede do opuštěné usedlosti. Pilíř uprostřed řečiště je na návodní straně zřejmě dodatečně zpevněn neobvyklou konstrukcí. Most je nedaleko Špinarova mlýna a od nového betonového mostu je vzdálen asi 20 metrů. Z obrázku je patrný dezolátní stav, ve kterém se most bohužel nachází.