Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŘÍMOV

ŘÍMOV (České Budějovice) - starý silniční most

Kromě moderního železobetonového mostu a ocelové lávky k odběrnímu objektu nádrže je u Římova rovněž tříobloukový kamenný most z roku 1869. Jeho mostovka je odvodněna šesti korýtky odvádějícími dešťovou vodu nad vrcholy oblouků do řečiště.