Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŘÍMOV

ŘÍMOV (Ćeské Budějovice) - silniční most

Též Dolní Římov. Obec a dnes i letovisko Římov, ležící v jižních Čechách na řece Malši 14 km jižně od Českých Budějovic, se připomíná již koncem 14. století. Na Malši zde byla roku 1980 dokončena 270 metrů dlouhá a 47 metrů vysoká přehradní hráz pro vodárenskou nádrž Římov, která zvedla hladinu Malše do vzdálenosti 12 km. Přes údolí Malše bylo nutno vybudovat 256 metrů dlouhý železobetonový most ve výšce až třicet tři metry. Bylo použito mimořádně zvlášního způsobu stavby pomocí vysunované mostní konstrukce. Nejprve se postavilo posuvným bedněním 5 pilířů, na břehu se vybetonovala do formy 22,5 metru dlouhá lamela s ocelovou výstuží, vysunula se nad údolí a přibetonovala se lamela další. V dřívějších obdobných případech se v údolí stavěly ještě mezipodpory, jejichž stavba byla však nákladná, a tak u římovského mostu bylo použito vysokého pylonu s táhly nad vysunovanými lamelami komůrkového průřezu. Lamely byly 3 metry vysoké, v horní části 9 a v dolní 4 metry široké, a tedy velmi těžké. Pylon s táhly zabraňoval, aby se lamela na svém konci při vysunování prohnula, a dokonce pylon sám (automaticky) případný průhyb vyrovnával. Lamelu - nebo též nosník - bylo třeba vysunout správně nejen výškově, ale také směrově - a o to se staral laserový paprsek procházející celou konstrukcí a automaticky opravující případné odchylky. Římovský most má šest polí po 45 metrech a mostovka má pětiprocentní spád. Všechny lamely byly uloženy s přesností ? 1 mm. Celé zařízení bylo vyvinuto v pražském podniku Stavby silnic a železnic.