Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŘETENICE

ŘETENICE (Prachatice) - silniční most

V nevelké obci je vedle kapličky z poloviny 19. století i kamenný obloukový most s jediným obloukem pouze třímetrového rozpětí a 1,5 metru vzepětí. Nadloží nad obloukem je rovněž 1,5 metru vysoké.