Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŘEČANY NAD LABEM

ŘEČANY NAD LABEM (Pardubice) - silniční most

V obci je vzácný románský kostel sv. Máří Magdaleny (svěcen 1165, později barokně upraven). Nalázá se tu i velký silniční most přes Labe ze železobetonových trámových nosníků, které jsou nad pilíři rozšířeny. Horní část nosníku je opatřena římsou, kterou podpírají úzké obdélníkové konzoly.