006u-Bechyne12217.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BECHYNĚ

BECHYNĚ (Tábor) - silniční most

Silniční ocelový nýtovaný příhradový most s mezilehlou mostovkou o třímetrové šířce a omezené nosnosti do 2,5 tun. Dílce příhrady mají částečné zavětrování diagonálami, částečně ondřejskými kříži. Příhrada je 3 metry vysoká a spočívá na kamenných nábřežních opěrách. Most překonává řeku Lužnici.