Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RUŠÍNOV

RUŠÍNOV (Havlíčkův Brod) - starý silniční most

Mostní stavba v Rušínově je z neopracovaného kamene s vyspárovaným zdivem. Má mimořádně plochý oblouk půlmetrového vzepětí a pětimetrového rozpětí. Použitý materiál ukazuje na poměrně značné stáří mostu.