Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RUMBURK

RUMBURK (Děčín) - staré silniční mosty

Nejstarší zmínky o obci (Ronenberg) jsou k roku 1288, o tři století později je zmiňován jako městečko. Vedle zámku a dalších památek tu nalezneme i dva mosty s plastickou výzdobou. První, větší (pravděpodobně barokní) zdobí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána datované do roku 1759. Na druhém, menším (zřejmě empirovém?) jsou plastiky sv. Jana Křtitele a sv. Zachariáše, obě datované do roku 1853.