338u-RoznovpodRadhotem_b.jpg
338u-RoznovpodRadhotem_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (Vsetín) - přenesené mosty ve skanzenu

Rožnov je známý svým skanzenem lidových, převážně roubených staveb. Bohužel skanzen neobsahuje žádný roubený krytý most, jaké jsou ve východních nebo v západních Čechách či na střední Moravě. Ani náš průzkum na Valašsku se v tomto směru zatím nesetkal s úspěchem. Za fojtstvím je ale malý kamenný můstek se zdobeným parapetem s dvanácti otvory. U můstku u kovárny jsme na pochybách, zda-li ještě jde o můstek nebo o propustek (hranice je 2 metry). Oba kamenné mostky byly přeneseny do Rožnova z terénu a rekonstruovány.