Roudnice3.jpg
Roudnice2.jpg
334u-Roudnice_a.jpg
Roudnice1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ROUDNICE NAD LABEM

ROUDNICE NAD LABEM (Litoměřice) - silniční most a zaniklý gotický most

Velký příhradový ocelový most v Roudnici přes Labe je o pěti otvorech. Jeho pěkně provedené pilíře jsou vylehčeny příčně sklenutými otvory. Celkově je na stavbě patrná snaha o ozdobnost. Most byl postaven v letech 1906-1910 a na městské straně je umístěna kamenná socha Čechie od M. Havlíčka. V Roudnici - rezidenci pražských biskupů a pak i arcibiskupů - stával rovněž kamenný most, který byl dokonce starší než pražský most Karlův. Byl postaven v letech 1333-1338 pod vedením Viléma z Avignonu. Zbořen byl za třicetileté války. Do počátku 20. století se však z tohoto mostu zachoval pouze zlomek posledního oblouku, který musel ustoupit stavbě železniční trati, a kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic osazený dnes na zdi mostního nájezdu před zámkem.