Ronov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RONOV NA SÁZAVOU

RONOV NA SÁZAVOU (Havlíčkův Brod) - renesanční silniční most

Tříobloukový kamenný most na místní komunikaci přes řeku Sázavu ve vsi Ronově, která leží západně od Žďáru nad Sázavou. Spojuje Ronov (na ostrohu stával hrad v roce 1538 již pustý) se silnicí Přibyslav-Žďár. Dva pilíře mostu jsou na návodní straně zahrocené, aby tak plnily funkci ledolamů. Pochází údajně z 16. století, i když ho místní pověsti – tak jako v celé řadě jiných míst – spojují s Janem Žižkou z Trocnova, a tedy s 15. stoletím.