331u-Rohozec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ROHOZEC

ROHOZEC (Blansko) - starý silniční most

Most v Rohozci je postaven z neopracovaného lomového kamene s výjimkou klenáků. Jediný segmentový oblouk mostu má čtyřmetrové rozpětí, avšak pouze 0,5 metru vzepětí. Nadloží je zakončeno betonovou římsou. Pateční čáry mostu jsou o dva metry zvýšeny. Most je 6 metrů dlouhý a použitý materiál vypovídá o jeho značném stáří.