Na zatek Pedchoz Dal Na konec

REJKOVICE

REJKOVICE (Příbram) - silniční most

Železobetonový trámový most v Rejkovicích je o dvou otvorech, přičemž průřez nosných trámů v místě uložení na středním pilíři je rozšířen. Most je dlouhý 25 metrů, dolní okraje nosných trámů jsou pouze ve dvoumetrové výšce nad hladinou překonávané vodoteče.