RAdotin1.jpg
330u-Radotin.jpg
Radotin2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RADOTÍN

RADOTÍN (Praha 5) - Radotínská lávka

Pěší lávka přes Berounku o rozpětí 80 metrů a šířce 3 metry je po technické stránce hybridní ocelovo-betonovo-dřevěná konstrukce. Dřevěnou mostovku bylo těžké prosadit proti argumentům, že má malou životnost a jen těžko se udržuje. Nicméně v zahraničí je v současné době mnoho moderních lávek s dřevěnými mostovkami - tak jako tomu bylo u nás v údobí od roku 1918 do roku 1938. Cílem projektu lávky byla dispoziční, situační úvaha, jak spojit dvě místa co nejlépe. Projektanti - ateliér AP z Prahy - byli vedeni snahou o co nejmenší použití materiálu, tedy o co největší vzdušnost a co nejmenší hmotnost, a zároveň o estetický účinek, aby přírodě co nejméně překážela. Lávka byla postavena v roce 1995. Z dnešní konstrukce lávky je patrné, že projektanti měli na mysli symbolizovat jedním pylonem lávky žerď plachetnice. Úmyslem bylo lávku zavěsit na lipenské straně pouze na jednu podporu tak, aby na protějším břehu se konstrukce dotkla břehu pouze velmi lehce. Památkoví odborníci si však nepřáli, aby pylon převýšil výšku místního kostela, a tak bylo potřeba výšku pylonu snížit a na protějším břehu vybudovat konzolu. Geometrie původního projektu se tak zcela rozrušila. Dvojici pylonů - tedy jakémusi portálu - se projektanti chtěli vyhnout, aby zachovali civilní, nemonumentální ráz stavby.