Radosov.jpg
328u-Radoov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RADOŠOV

RADOŠOV (Karlovy Vary) - obnovený krytý silniční most

Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský prvně přijel do Čech v roce 1310. Jeho syn, císař Karel IV., udělil v roce 1364 městu Ostrovu nad Ohří právo k vybudování mostu a k vybírání cla ze vzácného zboží dováženého po zemské cestě, zejména z Porýní. Tato zemská stezka se připomíná již v roce 1220. Dřevěný most na kamenných pilířích byl pořízen nákladem údajně 800 zlatých a prací poddaných z blízkého okolí právě v Radošově. Bohužel několikrát vyhořel, avšak vždy byl obnoven. Most byl znovu připomínán v roce 1576, 1639, nově postaven byl roku 1742, obnoven 1752 a opět 1756. V roce 1980 byla ukončena jeho velká oprava. V bočním bednění míval čtyři velká okna a 28 oken malých, sklon šindelem kryté střechy býval velmi strmý. Jeho nosnou konstrukci tvořily tři dvojice podélných trámů 19 metrů dlouhých a až 0,40 metru vysokých. Věšadlový most býval uložen na dvou pilířích z lomového kamene, jejichž zhlaví na návodní straně bylo zaobleno. Vystupující horní části pilířů bývaly kryty stříškami. Tři otvory mostu mívaly světlost 14, 17 a 14 metrů, most byl čtyři metry široký. V roce 1979 se jeho stáří (po předposlední přestavbě) odhadovalo na 150 let. Celková délka mostu byla 47 metrů, hřeben sedlové střechy býval šest metrů nad mostovkou. Výška bočního bednění byla 4 metry. Poslední požár v roce 1986 v několika hodinách existenci unikátního mostu na delší dobu ukončil, zůstaly z něj jen zbytky kamenných pilířů. V roce 2001 zahájila firma SMP Construction (investor obec Kyselka) na základě dochované historické dokumentace rekonstrukci mostu, jejíž náklady činily 16,8 mil. Kč. Obnovený dřevěný most byl 17.10.2003 slavnostně uveden do provozu. Jeho dnešní podoba je totožná se stavem před požárem v roce 1986. V dubnu 2005 na 10. mezinárodním sympoziu "Mosty 2005" tento most obdržel cenu českého ministerstva dopravy "Mostní dílo roku 2003".