Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RADÍČ

RADÍČ (Příbram) - silniční most

Ve vesnici Radíč se v blízkosti komplexu raně barokního zámku s kaplí a parkem nachází pozoruhodný kamenný most. Dnešní podoba mostu nasvědčuje, že pochází patrně až ze druhé poloviny 19. století - je tedy s největší pravděpodobností nástupcem staršího mostu barokního, ze kterého se mohlo dochovat zdivo krajních opěr. Most, který překonává potok Mastník, má dva segmentové oblouky o rozpětí 7,5 metru a vzepětí jen 1,2 metru, vyzděné z opracovaných kvádrů. Cvikly a parapety jsou vyzdívané z lomivého zdiva. Střední pilíř s kvádrovým obkladem má oválný půdorys. Na povodní straně je završen čtvrtkulovou plochou, vytvořenou z opracovaných kamenných kvádrů. Na návodní starně je pilíř vytažen až po úroveň parapetu, zde stál původně železný kříž na kamenném (bohužel nedatovaném) soklu, nyní umístěný za blízkou zámeckou kaplí. Na vyvýšených soklech nad krajními opěrami stály barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta z roku 1713, dílo Jana Brokofa, dnes přemístěné před průčelí kaple. V současné době most prochází rekonstrukcí, při níž má být mostovka rozšířena o chodníky, vysazené na kamenných konzolách.