Na zatek Pedchoz Dal Na konec

RAČICE

RAČICE (Vyškov) - silniční most

V Račicích nalezneme most z ocelových trámových nosníků. Součástí mostovky jsou příčné ocelové podélné prvky s půlkruhovými vydutími (tvar napříč rozříznutých trubek - zores) částečně se podobající larsenkám. Most je dlouhý 10 metrů a má železobetonovou římsu.