322u-Pibyslav-Ronov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘIBYSLAV-RONOV

PŘIBYSLAV-RONOV (Žďár nad Sázavou) - středověký silniční most

Nedaleko silnice z Přibyslavi do Ronova a dále na Nové Dvory-Žďár je mezi komunikací a železniční tratí přes Sázavu starý kamenný most o třech obloucích nestejného rozpětí (4,2, metru, 6,5 metru a 4 metry) a o poměrně malé šířce - tři a půl metru. Výška horního okraje parapetů nad hladinou Sázavy je 4 metry, když oblouky mají vzepětí pouze 1,6 metru a 2,2 metru. Parapet je široký 0,45 metru - rozevírá se na obě strany v širší náběhy. Jde o starou komunikační stavbu - údajně přes most přejížděl se "svými vojsky polem pracujícími" i Jan Žižka, který nedaleko Přibyslavi při obléhání tohoto města 11. října 1424 zemřel. Husité ještě téhož dne - zřejmě pod vlivem smrti svého vůdce - Přibyslav dobyli a spálili. Most je dnes již stažen táhly, avšak přes své očividné stáří je v dobrém technickém stavu a bez omezení rychlosti a hmotnosti slouží dopravě. Jeho poměrně věrný model je uchován ve sbírkách Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí spolu se stovkou dalších mostních exponátů. Ale také v přibyslavském muzeu je důležitá památka na historii našich mostů, a to pamětní síň místního rodáka a projektanta moderních mostů, Stanislava Bechyně.