Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘIBYSLAV

PŘIBYSLAV (Havlíčkův Brod) - zbytky mostků

Pozůstatky zaniklé železniční trati Přibyslav-Německý (dnes Havlíčkův) Brod tvoří násep s mostky při silnici do Havlíčkova Brodu vlevo v údolí řeky Sázavy.