Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘÍBOR-NOVÝ JIČÍN

PŘÍBOR-NOVÝ JIČÍN (Nový Jičín) - silniční most

Na čtyřproudové komunikaci těsně před odbočkou na Štramberk překlenuje terénní nerovnost 135 metrů dlouhý, 15 metrů vysoký a 15 metrů široký most o pěti pilířích, z nichž každý sestává ze šesti stojek velmi originálního tvaru: stojky se zužují do svého středu, zatímco u patek a pod mostovkou jsou rozšířeny. Vzniká tak ojedinělý, jinde málo viděný tvar. Most má šest polí, mostovku v každém poli nese šest železobetonových nosníků lichoběžníkového průřezu. Pohled na most zpod mostovky je velmi působivý.