Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘEROV-LÝSKY

PŘEROV-LÝSKY (Přerov) - železniční most

U chráněné oblasti Žebračky převádí modře natřený příhradový ocelový most s dolní mostovkou místní trať ČD nad třemi kolejemi tratě Ostrava-Přerov. V jinak rovinaté krajině vytváří most dominantu pro oko docela líbivou.