Prerov.jpg
321u-Perov_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘEROV

PŘEROV (Přerov) - zaniklý Tyršův most

Přerov je významné průmyslové středisko a důležitá železniční i silniční křižovatka v Moravské bráně, v jeho blízkosti je rovněž Předmostí, které se proslavilo jako významné naleziště vykopávek z doby paleolitických "lovců mamutů". V Přerově - vedle Hranic na Moravě - byl postaven jeden z našich prvních betonových mostů, a to ing. Herzánem již v roce 1903. Most byl postaven podle francouzské školy (na počátku 20. století ještě neznala mostní klouby). Přerovský historický betonový silniční most měl tři otvory s vetknutými klenbami o rozpětí 21 metrů. Podle sdělení odborníků z přerovského stavebního úřadu byl most stavěn italskými mostaři. Do povětří byl vyhozen o posledním dnu německé okupace a v plném rozsahu nebyl obnoven a na jeho pilířích byla postavena ocelová lávka. Kromě kamenných pilířů z mostu zbyl ještě pylon s nápisem o pojmenování stavby na Tyršův most v roce 1932.