Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘELOUČ-LHOTA

PŘELOUČ-LHOTA (Pardubice) - účelový most

Při vjezdu do Přelouče od západu ze Lhoty lze polní cestou odbočit do polí směrem k Labi. Po překonání vzdálenosti asi 1 km lze spatřit jednu z našich nejpozoruhodnějších mostních ocelových konstrukcí: jde vlastně o shybku převádějící plynovod přes Labe v desetimetrové výšce nad hladinou. Konstrukci nesou dvě souběžné ocelové trouby třicetimetrového průměru. V jedné z těchto rour prochází zřejmě zemní plyn. Mezi troubami je inspekční lávka, přístupná z obou stran pouze po 4 metry vysokých žebřících. Nad oběma uvedenými troubami jsou dvě příhrady spojené ve svých vrcholech - jsou asi 3 metry vysoké. Trouby jsou na obou svých koncích zapuštěny do břehů originálními kotvícími bloky (nebo spíše rozeklanými dvojbloky). Jde o účelovou mostní stavbu ne běžně přístupnou, a tedy velmi málo známou. Lze ji pozorovat při jízdě vlakem po koridorové trati z Chvaletic do Přelouče.