Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘECHOVICE

PŘECHOVICE (Strakonice) - silniční most

V obci Přechovice je dochováno několik statků z 19. století, které jsou ukázkou lidové architektury. Je tu i nevelký kamenný můstek z lomového kamene o velmi plochém oblouku čtyřmetrového rozpětí a pouze dvoumetrového vzepětí.