320u-Pedmeice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU

PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU (Mladá Boleslav) - silniční most

Obec Předměřice s kostelem se poprvé připomíná v písemných pramenech v roce 1354. Stojí tu kamenný pětiobloukový most s pilíři zaostřenými do ledolamů. Oblouky mají šestimetrové rozpětí a dvoumetrové vzepětí a jsou uskočeny pod vystupující okraj mostovky jako by byly zarámovány do tvaru obdélníku. V jakém je most spojení se dvěma sochami sv. Jana Nepomuckého u místní fary (první je z roku 1720, druhá z konce 18. století), není zcela jasné.