Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRUNÉŘOV

PRUNÉŘOV (Chomutov) - zaniklý barokní silniční most

"Osada určená k zániku dolováním uhlí" - takto lakonicky konstatovaly Umělecké památky Čech v roce 1980 osud lokality, kde stál raně barokní zámek, gotický, barokně upravený kostel, rokoková fara a barokní most zdobený plastikami - sochami sv. Floriána (z roku 1769) a sv. Jana Nepomuckého ( z roku 1768, v té době už zničená) od K. J. Waitzmana. Za mostem pak byl sloup Panny Marie s bohatou plastickou výzdobou, který pocházel dokonce z roku 1696.