318u-PrudkauDoubravnika.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRUDKÁ u Doubravníku

PRUDKÁ u Doubravníku (Žďár nad Sázavou) - krytá lávka pro pěší

Dřevěná lávka na kamenné opěře a dřevěné bárce (podpěře) přes Svratku při levobřežní silnici z Doubravníka do Borače se nachází v bezprostřední blízkosti zastávky Českých drah Prudká, od níž je vzdálena asi 100 metrů. V blízkosti je rovněž rekreační středisko ČD, vzdálenost k místním papírnám je 300 metrů, k hájovně 500 metrů. Podle turistických ukazatelů je vzdálenost do Doubravníka 3 km, do Nedvědice 7 km a do Borače 2,5 km. Krytá dřevěná lávka z roku 1899 spočívá na pravém břehu na kamenné opěře obdélníkového půdorysu, uprostřed Svratky na bárce kozovitého typu, skládající se ze tří pilot a čtyř příčných trámků. Piloty jsou chráněny okutým ledolamem. Mostovka je nesena dvěma trojicemi podélných trámů, které jsou ve středních polích zdvojeny. Nad trámy podélnými je sedm příčných trámů, k nimž jsou sloupy věšadel připevněny kovanými třmeny. Nosný systém lávky představují dvě dvojice věšadel. Lávka je rozdělena na šest úseků, každý o průměrné délce 5,6 metru. Mezi dva metry vysokým bedněním a okapem střechy je 0,72 metru široký průzor. Sedlová střecha lávky je dnes kryta dehtovou lepenkou. Lávka je 33 metru dlouhá, 2,40 metru široká a 3,90 metru vysoká. Mostovka je čtyři metry nad hladinou Svratky. Lávku dal pro dělníky papírny postavit před stavbou železnice továrník Kopřiva, který se staral i o její údržbu. Lávku postavil tesařský mistr Jan Nejez ze Železného.