Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PROTIVEC

PROTIVEC (Prachatice) - barokní silniční most

Protivec dnes tvoří místní část Strunkovic nad Blanicí, kde je raně gotický kostel postavený po polovině 13. století. Ale i kamenný most v Protivci o třech obloucích, který překlenuje Zlatý potok, je významnou památkou. Pochází s největší pravděpodobností už z 18. století. Průčelí mostu jsou neomítnuta, klenby mostu sestávají z několika řad cihel. Velmi ploché oblouky mají čtyřmetrové rozpětí a vzepětí pouze 1,5 metru.