Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PROSTĚJOV

PROSTĚJOV (Prostějov) - silniční estakáda

Estakáda nazývaná Haná se budovala čtyři roky v letech 1985-1989. Použitá technologie byla při založení: pilota, sloup, nosná konstrukce. Nosná konstrukce z lamel (segmentů) byla prováděna letmou montáží. Estakáda (2 x 800 metrů) stála 172 milionů Kčs. Vzhledem k velmi se měnícímu složení půdy byly potíže při zakládání pilot. Mimořádná pozornost byla věnována izolaci - bylo použito jugoslávských izolačních pásů Texbit. Estakáda je ve směrovém i výškovém oblouku. Potíže se vyskytly při řešení odvodnění mostovky. Stavbu provedly Dopravní stavby Olomouc.