Podbaba1.jpg
Podbaba2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 6) - železniční viadukt v Podbabě

Klenutý kamenný most přes Šárecký potok z poloviny 19. století má jeden široký segmentový oblouk a čtyři menší boční oblouky. Tento pozoruhodný viadukt, stavba v duchu pozdního klasicismu, byl součástí někdejší Severní státní dráhy pražsko-drážďanské, jedné z nejstarších železničních tratí v Čechách.