IMG_4134-stav_2007.jpg
IMG_5907-stav_2007.jpg
IMG_5934-stav_2007.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1/Praha 3) - železniční estakáda přes Masarykovo nádraží

Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží je součástí stavby „Nové spojení – Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“. Estakáda se nachází v centru města. Přivádí železniční dopravu ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice do žst. Praha hlavní nádraží. Zajišťuje mimoúrovňové křížení trati s ulicí Husitskou a ulicí Trocnovskou.

Mostní objekt má spojitou nosnou konstrukci z předpjatého betonu o celkové délce přibližně 440 m. Na nosné konstrukci jsou umístěny čtyři převáděné koleje, na straně navazující na zhlaví Hlavního nádraží se počet kolejí zvětšuje až na pět. Zhlaví na mostě bylo hlavním důvodem pro jednu konstrukci bez podélné spáry.

Most má dvanáct polí o rozpětí 39,870 + 34,877 + 9 x 37,0 + 31,5 m. Poměr rozpětí prvních tří polí není ze statického hlediska optimální, ale je dán velmi šikmým křížením se čtyřpruhovou Husitskou ulicí pod úhlem pouze 21°. Protože mostní objekt, který nemá v Česku obdoby, se nachází v centru města, byly při jeho návrhu důležité požadavky konstrukční i estetické.

Projektoval SUDOP PRAHA a.s. (odp. projektant Ing. Karel Štěrba), stavěly SSŽ a.s. v letech 2005-2008.