315u-Praha-Vyehrad.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 2) - Vyšehrad - zbytky hradního mostu

Zbytky románského kamenného klenutého mostu z 11. století vzdáleného pod úrovní terénu asi 20 metrů od závěru vyšehradského kostela sv. Petra a Pavla ukazují, kde stával patrně nejstarší pražský kamenný most. Při jeho stavbě bylo použito tzv. klasového zdiva, kdy řady plochých kamenů byly kladeny nad sebe vždy v opačném, šikmém sklonu. Zbytky mostu mají valenou klenbu o třímetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí, most je 4 metry široký a nachází se mezi zbytky vyšehradské zbrojnice a románské basiliky sv. Vavřince asi dva metry pod úrovní terénu. V parku nedaleko románského vyšehradského mostu chráněného mříží jsou umístěna od doby po 2. světové válce Myslbekova sousoší přenesená z Palackého mostu.