313u-Praha-Veslask.jpg
Pha-Veslarsky1.jpg
Pha-Veslarsky2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4) - Veslařský ostrov - silniční most

Podle zkušeností ze stavby mostů letmou betonáží od roku 1953 z německého Wormsu a Koblence byl koncem 50. let 20. století postaven mezi Podolským nábřežím a vltavským Veslařským ostrovem v Podolí první český most tohoto typu. Jeho tři pole mají rozpětí 12,7 metru, 45 metrů a 12,5 metru. Celková délka mostu je 70,40 metru, jeho šířka v příčném řezu obnáší 5,5 metru, výška konstrukce uprostřed je 0,9 metru a nad podpěrami 2,15 metru. Most byl stavěn z lamel o délkách 2,3 metru nebo 3 metry, hmotnost lamely byla 45 tun. Při stavbě bylo použito dvou vozů a rychlost stavby se pohybovala kolem osmi dní při montáži jedné lamely. Most působí velmi štíhlým dojmem. Byl postaven nákladem 1 300 000 Kč za 6 000 pracovních hodin při úspoře materiálu, pracovních sil a snížení pořizovacích nákladů. Uvedený most stavělo 9 betonářů s jedním stavbyvedoucím, inženýrem a mistrem, tedy 13 pracovníků. Zásada letmé betonáže spočívá v použití konzolovitě vysouvaného betonovacího vozíku, který nahrazuje podpěrné lešení nebo nosnou skruž. Nejprve se vybetonuje jeden úsek (odpovídající únosnosti a konstrukci vozíku), beton se nechá zatvrdnout, načež se připne k již hotové části mostu. Betonovaný úsok (lamela) byl obvykle tři metry dlouhý. Nosná konstrukce sestává ze dvou rámů širokých 0,6 metru s osovou vzdáleností 3,1 metru. Rámy jsou spojeny deskou mostovky, v místě podpěr a uprostřed středního pole jsou trámy spojeny i deskou spodní. Jinak je mezi oběma trámy patrné vybrání ve tvaru jakéhosi sférického dvojúhelníku.