Vltava.jpg
PVltavab.jpg
PVltava.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha) - úvodní stať

Praha dostala poetický název stověžatá, ačkoliv věží a věžiček je v ní přes tři sta. A podobné je to i s jejími mosty, mostky a lávkami - i těch bychom napočítali přes tři sta. Na konci 80. let 20. století to bylo údajně přesně 268 mostů a mostků a přes 50 lávek. Vždyť vedle Vltavy a jejích ramen je v Praze (resp. současné pražské aglomeraci) celá řada dalších vodotečí (řeka Berounka, Botič, Rokytka, Dalejský, Hostivařský, Kunratický potok atd. - celkem 40 potoků a potůčků a také ramena Vltavy včetně Čertovky; mosty přes Čertovku), nehledě na to, že mosty překonávají i další terénní nerovnosti včetně známých údolí: Nuselského či Prokopského. A to ještě v 90. letech rozvoj dopravy - silniční i metra - řadu staveb přidal. Výčet pražských mostů začneme trochu neobvykle a věříme, že i pro velkou většinu Pražáků překvapivě. V Praze se totiž mimo jiné nalézá i náš vůbec první betonový silniční most. Pomineme výklad o pražských mostech na poštovních známkách a pak už v abecedním pořádku (bez ohledu na číslování jednotlivých městských obvodů) představíme alespoň některé z mnoha mostních staveb "matky měst". Profesor brněnského Vysokého učení technického Michal Ursíny pozoroval, že beton jako materiál pro stavbu mostu k nám proniká velmi těžce, i když ke konci 19. století již v Evropě betonové mosty leckde stály. Proto se odhodlal s pražskou firmou Hrůza a Rosenberg postavit v roce 1895 v areálu pražské Národopisné českoslovanské výstavy před napodobeninu Kokořína betonový most o rozpětí 13 metrů, vzepětí 2,40 metru a šířce rovněž 2,40 metru. Most až do konce výstavy vystupoval jako "most kamenný", protože k betonu prostě ještě nebyla patřičná důvěra. Až když po tomto betonovém mostě "na zapřenou" během výstavy prošlo bez úhony na konstrukci mnoho tisíc návštěvníků chtivě se hrnoucích do mučírny ve zřícenině, Michal Ursíny informoval veřejnost o skutečně použitém stavebním materiálu. Brzy poté byl postaven náš skutečný, nikoliv jen výstavní betonový most, a to na libeňském Elznicově náměstí přes Rokytku. Dodejme ještě, že most na výstavě byl na svých vstupech vybaven ozdobným cimbuřím. O zveřejnění informací o našem prvním betonovém mostě se zasloužil brněnský badatel doc. Ivo Hruban.