Pha-Trojsky1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 7) - Trojský most (most Barikádníků)

Tak jako se za třicetileté války odehrávaly boje na mostě Karlově, tak se do válečných událostí roku 1945 zapsal Trojský most, který tehdy odolal při útoku nacistických jednotek proti pražskému povstání i přímému dělovému zásahu. Most byl postaven v letech 1926-1928 podle projektu známého architekta Josefa Chochola a ing. Františka Mencla. Sloužil veřejnosti až do roku 1977. Most při třicetimetrové šířce měl čtyři mostní pole - dvě krajní o světlosti 43 metrů a dvě střední o světlosti 47 metrů. Celková délka Trojského mostu byla 220 metrů. Byl postaven za velmi nízkou cenu pěti milionů korun. Průčelí Trojského mostu byla obložena umělým kamenem. V době hospodářské krize koncem dvacátých let 20. století sloužily dutiny Trojského mostu za obydlí bezdomovcům, kteří si vypomáhali i prodejem odvodňovacích rour mostovky, což se pak projevovalo zamrzáním neodtékající vody a následnými poruchami. Podobným způsobem sloužívaly trampům dutiny zatopeného mostu u Borovska na původní trase dálnice mezi Brnem a Prahou z roku 1942. Vzhledem k tomu, že po padesátileté službě veřejnosti Trojský most přestal vyhovovat moderním dopravním požadavkům, bylo rozhodnuto vybudovat "Nový trojský most". Nový trojský most je spojitý ocelový nosník o rozpětích 46 metrů, 2 x 51 metrů a znovu 46 metrů. Mostní konstrukce sestává ze dvou samostatných nosných prvků - každý z nich představuje dva ocelové skříňové truhlíkové nosníky o rozměrech 4 x 2 metry. Nový most je 212 metrů dlouhý, mostovka má šest jízdních pruhů a dva chodníky - vše o celkové šířce 33 metrů - včetně šestimetrového oddělovacího pásu. Starý most Barikádníků byl po částech vážících 300 tun odvezen na lodích a uložen na dně vytěžené pískoviny u Žernosek.