311u-Praha-Troja_a.jpg
311u-Praha-Troja_b.jpg
Pha-Troja2.jpg
Pha-Troja1.jpg
Pha-Troja3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 7) - Troja - lávka pro pěší

Visutá prefabrikovaná lávka byla postavena v roce 1984. Průvěs lávky je 1,26 metrů. Lávka má tři pole o těchto délkách: 85 metrů, 50 metrů a 96 metrů. Celková délka lávky pak činí 261 metrů. Lávka je mezi Povltavskou ulicí a Císařským ostrovem. Lávka patří k úspěšným stavbám profesora ing. Jiřího Stráského a jeho spolupracovníků z dřívějších brněnských Dopravních staveb, dnešní firmy SHP a spol. Nedaleko odtud proti proudu Vltavy je pak další - tentokrát tramvajový - ocelový most.