307u-Praha-Spoilov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4) - Spořilov-Roztyly - lávka pro pěší

Lávka pro pěší přes severojižní magistrálu na okraji Prahy mezi Spořilovem a Roztyly je tvořena truhlíkovým rázem s jednostranným náběhem, který je na jedné straně vetknut do masivní skříňové opory a na druhé straně přechází plynule do kruhové deskové rampy spirálově stoupající. Most je v podélném spádu 1,5 %, rampa má ve středu podélný spád 10 %. Rozpětí hlavního pole je 50 metrů, šířka mostu mezi zábradlími činí čtyři metry. Kruhová rampa je půdorysně složena ze dvou půlkruhových oblouků o poloměrech 6 a 12 metrů. Je podepřena kruhovými bezešvými trubkami. Zatěžovací zkouška byla provedena třemi plně naloženými nákladními vozy Tatra 138. Investorem stavby bylo ředitelství dálnic v Praze, generálním dodavatelem byly Vojenské stavby Praha. Projekty pocházely z let 1966 a 1967, naplno se stavba rozběhla v roce 1970. Velmi podobnou lávku nalezneme i v Plzni.