Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 6-Řepy a Ruzyně) - silniční most

Most je dominantním objektem západní části silničního okruhu kolem Prahy jak svou délkou 1 003 metru, tak půdorysnou plochou 37 885 m2. Je součástí stavby 517, která pojí Karlovarskou silnici s rychlostní Slánskou šestiproudou komunikací. Most překračuje pásmo biokoridoru Litoveckého potoka a místní komunikace, železniční vlečku a trať ČD a vytváří koridor pro výhledovou rychlodráhu "PRAK". Rozpětí 48 polí je od 30 do 46 metrů. Most byl stavěn na výsuvné skruži o délce 96 metrů. Projektantem mostu, který byl dokončen v roce 200, byl PONTEX, zhotovitelem Stavby mostů Praha a firmy Max Bögl a Josef Krýsl. Izolace provedl brněnský IZOMEX.