Krejcarek28.jpg
Krejcarek3-vlevo_tram-vpravo_silnicni.jpg
Krejcarek1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 3/8) - silniční estakáda Krejcárek – Palmovka

V rámci stavby „Nové spojení: Praha hlavní nádraží, Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice“ bylo souběžně se stávajícím tramvajovým mostem vybudováno i nové silniční spojení Krejcárku v Praze 3 s Palmovkou v Praze 8. K velké radosti motoristů se tak nekonečné fronty před železničními závorami staly minulostí.

Silniční estakáda Krejcárek – Palmovka je tvořena spojitým nosníkem o sedmi polích z předpjatého betonu s komorovým průřezem konstantní výšky, prováděným monoliticky. Most je založen na dvou krajních podpěrách a šesti mezilehlých pilířích založených z větší části na vrtaných pilotách; spodní opěra a pilíř jsou založeny plošně. Na podpěrách jsou osazena hrncová ložiska. Celková délka estakády je 308,9 metru. Směrově je most v obloucích, sklonově je ve spádu od Krejcárku. Na mostě je jednostranný chodník pro pěší, vozovka šířky 8 až 11,2 metru je asfaltová. Osvětlení zajišťuje 11 osvětlovacích stožárů. Most byl uveden do provozu 1. 12. 2005.

Podle projektu SUDOP PRAHA a.s. (odp. projektantka Ing. Dana Jáňová) postavil SMP Constrution, a.s.