306u-Praha-Ruzickovarokle.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5) - Růžičkova rokle - silniční most

Mostní objekt na jižní cestě přes Růžičkovu rokli je tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi délky 287 a 237 metrů o sedmi, případně o šesti polích. Opěry a pilíře mostu dosahují výšky až 25 metrů. Most je v konstantním půdorysném oblouku o poloměru 800 metrů v podélném šestiprocentním spádu k Vltavě a v dvouprocentním příčném spádu. Nosnou konstrukci tvoří dva souběžné spojité jednokomorové nosníky z předpjatého betonu smontované ze segmentů o výšce 2,65 metru, šířce horní mostové desky 11,10 metru a dolní desky pět metrů. Délka segmentů je v polích 2,20 metru a jejich hmotnost se pohybuje od 43,9 do 45 tun. Montáž se prováděla výsuvným zavážecím mostem, který může osazovat segmenty o hmotnosti do 60 tun a do rozpětí 60 metrů. Montáž segmentů byla tak náročná jak z důvodu půdorysného, tak z důvodu příčného a především podélného sklonu mostu. Tato stavba doplňuje základní komunikační systém Prahy, a to z poloviny osmdesátých let 20. století.